Oyunlar

Yazı Kodları


KODLAR

Özellikler scrollAmount="2" sayı değiştirilerek hareketin hızı ayarlanır
direction="down" hareketin yönü ayarlanır
behavior="alternate" iki yöne hareket etmesini sağlar
style="color: #ff0000" kodu eklenip renk verilebilir
bgcolor="#cceeFF" kodu eklenirse arka plan rengi verilir
border:RED 2px dotted veya solid sınır çizgisi yapar
width="4%" veya width="333" height="24" align="middle" genişlik, yükseklik, konum
align="center" ortalama yapar
text-shadow: 5px 5px 7px #959595; yazıya gölge verir


Zıplayan Yazı
! B U R A Y A Y A Z
Sağdan Sola Kayan Yazı YAZINIZ BURAYA Yazı Buraya

Yazı Buraya

Soldan Sağa Kayan Yazı YAZINIZ BURAYA
Sağa ve Sola Kayan Yazı YAZINIZ BURAYA

Yazı Buraya

Yazı Buraya

Yazı Buraya

Yazı Buraya

Yukarıdan Aşağıya Kayan Yazı YAZINIZ BURAYA
Aşağıdan Yukarıya Kayan Yazı YAZINIZ BURAYA
Değişen Yazı
Yukarıya Tek Harf Yazı


Y
a
z
ı


Arkası Renkli Kayan Yazı
Yazı Buraya
Çerçeveli Kayan Yazı Yazı Buraya

Yazı Buraya Yazılacak

Renkli Yazı Yazı Buraya
Yazı Buraya Gelecek
Noktalı Çerçeveli Kayan Yazı Yazı Buraya
Renk Değiştiren Yazı
Arkası Renkli Noktalı Çerçeveli Kayan Yazı Yazı Buraya
3D Yazı Yazı Buraya
Kırmızı Yazı
YAZINIZ BURAYA
Harfler
Harfler
Harfler
Resim Üzerine Yazı

Resim Üzerine Gelecek Yazıyı Buraya Ekleyin

Yazı İçinde Tablo
yazı1 yazı2 yazı3 yazı4
yazı5 yazı6 yazı7 yazı8
yazı9 yazı10 yazı11 yazı12
yazı13 yazı14 yazı15 yazı16
yazı17 yazı18 yazı19 yazı20

width : Tablo genişliği . width içinde yüzde de kullanabilirsiniz. 100% yaparsanız tam genişlik alır.
height: Tablo yüksekliği. height içinde yüzde de kullanabilirsiniz. 100% yaparsanız tam genişlik alır.
border : Tablo çerçevesinin kalınlığı
cellpadding: Hücre içi boşluk
cellspacing : Hücreler arası boşluk
bordercolor : Tablo çerçevesinin rengi
bgcolor : Arkaplan rengi
align :”center” tabloyu ortalar. left / right
background : ”resim.gif” şeklinde arkaplan resmini tanımlıyabiliriz.
valign : Hücre içindeki yazıların dikey hizalaması. (vertical align) top/bottom

Yanıp Sönen Yazı


Yanıp Sönen Yazı 2
Yanıp Sönen Yazı
Kutu İçinde Yanıp Sönen Yazı
Yükleniyor...

Yanıp Sönen Yazı

Yanıp sönecek yazı


Daktilo Yazı Efekti