Oyunlar

Kitap Arşivi

Burada paylaşılan e-kitaplar Aşağıda Adı Geçen Kanuna İstinaden Görme Özürlüler İçin Hazırlanmıştır Ekran Okuyucu, Braille 'n Speak Sayesinde Bu Kitapları Dinleyebiliyorlar Amacım Yayın Evlerine Zarar Vermek Değildir Bu e-kitaplar Normal Kitapların Yerini Tutmayacağından Kitapları Beğenipte Engelli Olmayan Arkadaşlar Sadece Kitap Hakkında Fikir Sahibi Olduğunda Aşağıda Adı Geçen Yayın Evi, Sahaflar, Kütüphane, ve Kitapçılardan Temin Edebilirler Bu Kitaplarda Hiç Bir Maddi Çıkarım Yoktur Böyle Bir Şeyide Düşünmem Bu e-kitaplar Kanunen Hiç Bir Şekilde Ticari Amaçlı Kullanılamaz Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

5846 Sayılı Kanunun "altıncı Bölüm-Çeşitli Hükümler " bölümünde yeralan "EK MADDE 11. - Ders kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir kişi tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu, vakıf veya dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braill alfabesi ve benzeri 87matlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir."Bu nüshalar hiçbir şekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur." maddesine istinaden web sitesinde deneme yayınına geçilmiştir. T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi İşlem ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı Ankara  İnternet üzerinden yada indirerek okuyabileceğiniz e-kitap arşivi. Google drive ve Yandex drive üzerinden kitapları indirmeden veya İsterseniz indirerek okuyabilirsiniz. Yandex driver linki olanlarda indirmeden okumak için resme çift tıklamanız yeterli. Kitap formatları pdf,txt,doc,rtf,epub 'dır. epub okuyabilmek için epubreader benzeri bir program indirmeniz gerekebilir. E-pub kitap arşivi alfabetiktir. Görme engelli arkadaşlar Braille 'n Speak gibi ekran okuyucu ile kullanabilirler. Kitap isteğiniz ve istediğiniz formatlar olursa yorumda belirtin. Uploadlar bana ait değildir, sadece internette olan linkleri bir araya getiriyorum.

Google Drive: İndirmeden okumak için epub dışındaki tüm formatlar otomatik açılır. İndirmeden Epub okuyabilmek için google drive'a giriş yaptıktan sonra okunacak epub dosyasına sağ tıkla, open with...(birlikte aç), connect more apps...(uygulama ekle), cloud epub reader'ı ekleyiniz. google hesabınız ile giriş yapınız. Tekrar okumak istediğiniz epub dosyasına geliniz, çift tıklamanız yeterlidir.

Yandex Drive: İndirmeden okuyabilmek için yandex sayfası açıldığında kitabın kapak resmine tıklamanız yeterli.

E-Kitap arşivi henüz yapım aşamasındadır, düzenlenmektedir ve eklemeler yapılmaktadır. Ancak faal durumdadır. Kullanabilirsiniz.1 yorum:

  1. If you're trying to lose fat then you have to try this brand new personalized keto diet.

    To design this service, licenced nutritionists, fitness trainers, and chefs have joined together to develop keto meal plans that are efficient, convenient, economically-efficient, and enjoyable.

    Since their first launch in 2019, 100's of individuals have already remodeled their figure and health with the benefits a professional keto diet can give.

    Speaking of benefits: in this link, you'll discover 8 scientifically-confirmed ones offered by the keto diet.

    YanıtlaSil